Overlast bestrijding

In samenwerking met Valkerij Schrieken bieden wij u de meest effectieve methode: bestrijding met inzet van roofvogels!

Waarom een roofvogel i.p.v. een vogelverschrikker, namaakroofvogel, licht-of geluidsapparatuur?
Het antwoord is niet moeilijk!
De roofvogel is een natuurlijke vijand en dwingt de overlast gevende vogels te verhuizen naar een andere locatie.

Last van (grote) groepen vogels?
(zoals bijvoorbeeld: kraaien, kauwen, spreeuwen, meeuwen of duiven)
En wilt u hier op een diervriendelijke, ecologische en effectieve wijze iets aan doen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Vogelwering
Vogelpreventie